Privacy verklaring.

 

Privacy verklaring Tuincentrum Klimop, gevestigd aan de Roggeweg 6  6534 AJ te Nijmegen.

Deze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons gegevens zoals:

weer gegeven in deze privacy verklaring en zorgt er voor dat er goed moet uw gegevens wordt omgegaan.

Contactgegevens van Tuincentrum Klimop:

Adres : Roggeweg 6, 6534AJ Nijmegen.

RMobiel : 0630087960.

 

De heer Van Deyzen is gegevens bescherming van :

Tuincentrum Klimop en zorgt er voor dat er goed moet uw gegevens wordt omgegaan.

 En is te bereiken via Mail : [email protected] .

Of kijk bij klantenservice voor de gegevens.

 

 

Persoons gegevens die wij verwerken voor de Privacy verklaring:

Tuincentrum Klimop verwerkt uw persoons gegevens omdat:

u gebruik maakt van onze diensten en of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hier onder vindt u om deze reden een overzicht van de persoons gegevens die wij verwerken:

Voor en achternaam.

 Geboorte datum.

 Geboorte plaats.

Adres gegevens.

Telefoon nummer.

E mailadres.

Gegevens over uw activiteiten op onze website.

Internet browser en apparaat type.

Bankrekening nummer.

 

 

Bijzondere en of gevoelige persoons gegevens die wij verwerken voor de Privacy verklaring :

 Onze website en of dienst heeft niet de bedoeling om:
 

gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd en dat ook wordt bevestigd door de ouders of voogd.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is omdat:

ons systeem geautomatiseerd is en werkt zonder tussenkomst van een medewerker.

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online bezigheden van hun kinderen. 

Zo voorkomt u dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige.

Neemt u dan contact met ons op via: [email protected], dan verwijderen wij deze informatie op uw verzoek.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons gegevens verwerken:

 Tuincentrum Klimop verwerkt daarom ook uw persoons gegevens voor de volgende doelen:

Voor bij het het afhandelen van uw betaling en facturering zodat:

alles gelijk goed is ingevuld en voor de juiste afhandeling.

Voor het verzenden van onze nieuws brief en of reclame folder als u zicht daarvoor heeft aangemeld via onze website.

Om u te kunnen bellen of te e mailen indien dit nodig is om:

onze dienst verlening uit te kunnen voeren.

Om goederen en diensten bij u af te leveren op het juiste adres of locatie die u heeft opgegeven.

Tuincentrum Klimop verwerkt ook persoons gegevens.

Alleen als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belasting aangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluit vorming:

 Tuincentrum Klimop neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computer programma’s of systemen.

Zonder dat daar een mens, bijvoorbeeld een medewerker van Tuincentrum Klimop, tussen zit die de opgegeven gegevens direct zou kunnen controleren.

Tuincentrum Klimop gebruikt bepaalde computer programma’s en systemen: wilt u daar meer info over dan kunt u ons mailen.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Tuincentrum Klimop bewaart uw persoons gegevens daarom niet langer dan:

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaar termijnen voor de volgende categorieën van  de persoons gegevens die wij van u hebben opgeslagen in ons systeem: 

Categorie persoonsgegevens > Bewaar termijn > Reden 

Personalia > Bewaar termijn > Reden 

Adres > Bewaar termijn > Reden 

Enzovoort > Bewaar termijn > Reden

Zodra uw gegevens niet meer bewaard hoeven te worden zullen deze door ons verwijderd worden zodat:

ze niet voor andere doel einden gebruikt kan worden.

Zodat uw gegevens altijd veilig zijn en niet meer terug gehaald kunnen worden en misbruikt door derden.

 

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

Tuincentrum Klimop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst.
 
Met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de belasting aangifte als dat nodig blijkt te zijn.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

 Tuincentrum Klimop gebruikt functionele en tracking cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van de website.

Een cookie is een klein tekst bestand dat:

bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Tuincentrum Klimop gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.

Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld:

uw voorkeurs instellingen onthouden worden zodat u niet elke keer opnieuw het zelfde hoeft in te vullen.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surf gedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte producten en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies.

Ook hebben wij toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internet browser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting deze link.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om:
 
uw persoonsgegevens in te zien.
 
te corrigeren of te verwijderen.
 
Zodat u kunt controleren of de gegevens kloppen en of verwijderd worden op uw verzoek.
 
Daarnaast heeft u ook het recht om:
 

uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking in te trekken als u vind dat het nodig is.

U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoons gegevens door:

Tuincentrum Klimop.

Adres : Roggeweg 6, 6534AJ Nijmegen.

Mobiel : 0630087960.

 

En u heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoons gegevens die wij van u hebben :

Waar wij over beschikken, in een computer bestand.

Kan naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen als u daarom vraagt.

U kunt een verzoek tot:

inzage.

correctie.

verwijdering.

gegevens overdraging van uw persoons gegevens of verzoek tot intrekking  indienen.

Dit kan via ons email adres.

vermeld wel erbij waar het om gaat en de gegevens die wij vragen te verificatie.

Voor uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons gegevens kunt u een mail sturen naar:

[email protected]

 

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan:

Vragen wij u om een kopie van uw identiteit bewijs:

met het verzoek mee te sturen zodat we kunnen controleren of de juiste persoon het verzoek indient.

Maak in deze kopie uw :

pasfoto.

MRZ.

de strook met nummers onderaan het paspoort.

paspoortnummer en Burger Service Nummer (BSN) zwart.

Dit is namelijk ter bescherming van uw privé gegevens.

Zodat wij alleen de gegevens van u krijgen die noodzakelijk zijn voor de verwerking van de bestelling.

We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Tuincentrum Klimop wil daarom u er tevens ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft:

om een klacht in te dienen bij de nationale toezicht  houder:

de Autoriteit Persoons gegevens als u van mening bent dat wij niet goed met uw gegevens omgaan.

Dat kan echter via de volgende link:

 

 

Hoe wij persoons gegevens beveiligen en er voor :

 

Doordat Tuincentrum Klimop de bescherming van uw gegevens serieus neemt:

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik:

neem dan contact op met onze klanten service : 0630087960

of via de mail, ook kunt u hier terecht met andere vragen of opmerkingen:

Mail : [email protected]